giới thiệu chung

ỨNG DỤNG CỦA K.V.M SWICTH

 – K.V.M Switch Hỗ trợ quản trị viên quản lý ,truy cập và điều khiển hàng trăm máy tính cùng lúc .

 – Giúp giảm thiểu các chi phí thiết bị , không gian , thời gian cho việc quản lý hệ thống dữ liệu .

Sản phẩm