Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KIM LONG
Kim Long Corp (KLC) là một trong những nhà phân phối công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực Đông Dương.