CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KIM LONG – Kim Long Corp (KLC) là một trong những nhà phân phối công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực Đông Dương.

  • Trụ sở chính:  Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Năm thành lập:  2010.