Là thương hiệu hàng đầu đến từ USA, Austin Hughes đã phát triển và tối ưu hóa công nghệ sản xuất tủ thiết bị 19 inch (Rack Cabinet 19inch). Tủ rack Infra Rack của Austin Hughes với đa dạng kích cỡ, đạt các tiêu chuẩn khắt khe về sản xuất và chất lượng. Các kích cỡ và công dụng khác nhau của chuỗi giải pháp Infra Rack có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như Data Center dành cho ngân hàng – y tế – cơ quan nhà nước – giảo dục.

Heavy Duty Rack - SR Series
Medium Duty Rack - NSR Series
Inteligent Rack - Infra
IP55 Industrial Rack
CR Post Rack
ODF Rack

Heavy Duty SR - Rack

 • Support from 42 / 45 / 47 / 52 U height.

 • All size available with 600/800/1000W
 • Variable Depth with 972 / 1072 / 1200 mm option
 • Tempered Glass – Full Split Door – Perforated optional
 • Lockable Side Panels
 • Co-Location option
Support 1.500 kg load

Medium duty - NSR series Rack

 • Support from 42 / 45 / 47 / 52 U height.

 • All size available with 600/800/1000W
 • Variable Depth with 972 / 1072 / 1200 mm option
 • Tempered Glass – Full Split Door – Perforated optional
 • Lockable Side Panels
 • Co-Location option
Support 1.000 kg load