GIẢI PHÁP INFRA GUARD – SENSORS

Kiểm soát môi trường trong Data Center là công tác quan trọng không thể thiếu với các nhà quản lý. Các yếu tố môi trường trong Data Center ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu năng làm việc của các thiết bị trong tủ rack.

Giải pháp Infra Guard của Austin Hughes ra đời để giúp nhà quản lý Data Center có khả năng kiểm soát chặt chẽ các yếu tố quan trọng như :

  • Nhiệt độ – độ ẩm
  • Rò rỉ chất lỏng
  • Khói – Cháy
  • Chấn động
  • An ninh – Đóng mở cửa tủ rack

Phần mềm cho phép kiểm soát lên đến 16 lớp
trong mỗi group thiết bị

GIẢI PHÁP INFRA GUARD – SOFTWARE

Phần mềm InfraGuard IGM-03 mạnh mẽ hỗ trợ tối đa lên tới 480 thiết bị kiểm soát cảm biến (EC Box), 1920
PDU thông minh, hàng ngàn cảm biến môi trường khác nhau.

Cho người quản lý một công cụ đắc lực để luôn kiểm soát tốt môi trường trong Data Center của mình.